Teamontwikkeling

Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal

– Einstein 1879-1955

Waarom Teamontwikkeling?

 • U wilt de onderlinge samenwerking, communciatie in het team verbeteren
 • U wilt met het team aan de slag met het geven en ontvangen van feedback, feedforward
 • U wilt een nieuw team basis geven voor onderlinge samenwerking
 • U wilt scherp krijgen waar u als team staat en waar u naar toe wilt
 • U wilt de prestaties van het afgelopen jaar vieren en kijken naar de toekomst
 • ……….

Afhankelijk van uw vraag maak ik gebruik van verschillende methoden en creatieve werkvormen zoals bijvoorbeeld:

 • Het wereldcafe, om te komen tot nieuwe ideeën
 • Systemische interventies, om onderliggende dynamieken in samenwerking te ervaren
 • Veerkracht profielen om de veerkracht in het team zichtbaar te maken
 • SWOT analyse en actieplan voor concrete stappen 
 • …….

Proces:

Intake gesprek                        (kennismaken, aanscherpen vraag, verwachtingen helder)

Voorstel schrijven                  (inhoud en investering zijn duidelijk à go/no go)

Opdrachtuitvoering               (regelmatige afstemming over voortgang en resultaat)

Evaluatie met team               (wat heeft het gebracht en hoe verder in de praktijk)

Evaluatie opdrachtgever      (checken uitvoering en resultaatafspraken)

U bepaalt de doelstellingen. Wij maken het programma voor u op maat. Uiteraard in nauwe samenwerking. Wilt u zelf een rol spelen in de training of workshop of laten uitvoeren door interne medewerkers? Wij maken er graag een Co Creatie van!

Lees ervaringen van anderen