Reacties van klanten

Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond

– Einstein 1879-1955

Karin heb ik leren kennen als een inspirerende vakvrouw die mensen in teams bewust laat zijn van hun gedrag en weet dat op een sprankelende en ontroerende manier ter sprake te brengen. Karin heeft snel draagvlak, ze verbindt vanuit haar authenticiteit en is een adviseur die ook leidinggevenden eerlijk en met respect weet te spiegelen.

Janine Meins, HR Directeur Hanzehogeschool, 2018

Karin heeft voor Gasunie ruim 140 workshops verzorgd voor leidinggevenden en medewerkers over duurzame inzetbaarheid, het eigen inzetbaarheidsplan van medewerkers en de dialoog daarover. Deze workshops zijn door de 1400 deelnemers gemiddeld met ruim een 8 beoordeeld. Zij hebben Karin ervaren als zeer kundig, betrokken en toegankelijk. Ze wist een veilige omgeving te creëren waarin ruimte was voor interactie, oefenen en waarin deelnemers aan het denken zijn gezet. Voor mij als opdrachtgever was de samenwerking met Karin heel prettig, constructief en transparant.

Annemiek Huizing, Projectleider HR en Duurzame inzetbaarheid bij Gasunie, 2018

Karin heeft me op nuchtere maar adequate wijze geholpen om persoonlijk te groeien in mijn leiderschap. Humor is een belangrijk onderdeel in de coaching geweest en helpt relativeren. Een snufje Covey en vooral plezier en een spiegel voorhouden hebben mede bijgedragen aan dat ik kan zien vanuit een ander perspectief en leeg kan luisteren. 

Saskia Beerda, leidinggevende zorg at ZINN, 2017

Met het team een goede training gehad van Karin, waarin werd ingesprongen op de actuele situatie. Karin haar betrokkenheid en enthousiasme heeft ze overgedragen op het team. 

Ingrid Bes, manager kinderopvang Meander, 2015

Karin heeft mij het inzicht gegeven dat je trots mag zijn op wie je bent! Dit doet Karin op een leuke en motiverende manier door jet stellen van de juiste vragen. Het denkprofiel heeft mij laten inzien hoe ik mijn vaardigheden gebruik en laten zien hoe ik ook andere, vaak niet gebruikte, creatieve manier eigenschappen kan inzetten om te komen tot een mooi resultaat.

Engelien Barenkamp, P&O adviseur bij zorggroep Tangenborgh, 2015

Karin is een gepassioneerde coach met een brede kennis van zaken. Ze weet in een coaching traject de juiste snaar te raken en doet dit met een gezonde dosis humor wat ik als erg prettig heb ervaren. Het coaching traject wat ik bij Karin heb doorlopen was een cadeautje en zou ik van harte aanbevelen.

Carla Dijkstra, HR Adviseur en loopbaancoach/mobiliteitsadviseur, 2015

Aanleiding coachtraject?
Strategische positionering en persoonlijke ontwikkeling.

Waarom Karin?
Ik ken haar als iemand die een positieve coachende stijl heeft maar ook een confronterende spiegel voor kan houden. Dit werkt voor mij het beste.

Wat heeft het opgeleverd?
Ik neem meer de regie en een actieve rol richting het hoger management. Daarnaast kom ik meer op voor mijzelf en voel ik mij zekerder in mijn rol als adviseur. Voor de huidige situatie betekent dit dat ik meer erkenning krijg van mijn stakeholders.

Voldoet het traject aan de verwachtingen?
Zeker en ik zie ook zichtbaar resultaat!

Gecoachte HRM Adviseur, 2014

Aanleiding teamtraject?
De aanleiding was het gebrek aan professionele communicatie binnen het team. Er waren ergernissen over en weer die niet werden uitgesproken.

Waarom Karin?
Karin kreeg goede referenties van collega’s. Sterke teamcoach.
Ze is in staat de veiligheid te creëren die nodig is om met elkaar in gesprek te gaan. Zij is zelf enthousiast en kan relativeren en confronteren. Daarnaast zijn de gekozen werkvormen divers en afwisselend.

Wat heeft het opgeleverd?
Er is tijdens het ontwikkel traject voldoende veiligheid ingebouwd om elkaar van feedback te voorzien. Daarnaast is er ruimte gekomen om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. De “lucht is geklaard” , er is meer openheid naar elkaar ontstaan.

Voldoet het resultaat aan de verwachtingen?
Ja, de opening is gemaakt om weer met elkaar aan de slag te gaan en samen te werken. 

Berna Holleboom leidinggevende behandeldiensten Zonnehuisgroep Noord, 2014

Aanleiding intervisie coaching?
De aanleiding is voortgekomen uit een vraag van mij persoonlijk. Ik had de opdracht om een intervisie werkgroep binnen de academie vorm te geven. Een follow up, waar collega’s verder kunnen werken aan hun professionaliteit.

Waarom Karin?
Karin beschikt over veel expertise en ervaring en ik heb veel vertrouwen in haar. Mijn eerdere ervaringen waren positief.

Wat heeft het opgeleverd?
Veel, vooral inzicht in je eigen functioneren. De wijze waarop je communiceert, de afstand die je kan nemen t.o.v. de dagelijkse praktijk en de afstemming in de groep. Ik heb inzicht gekregen hoe ik de intervisie vorm wil geven. Doordat ik deze scholing samen met collega’s heb gevolgd heb ik ook veel meer kwaliteiten bij mijn collega’s ontdekt zodat ik ook beter weet hoe ik ze kan inzetten tijdens een gezamenlijke aanpak om de intervisie vorm te geven. We spreken opeens dezelfde taal en begrijpen elkaars werkwijze beter!

Voldoet het resultaat aan de verwachtingen?
Ja, meer dan dat het heeft veel goeds opgeleverd.

Imka Buurke hogeschooldocent Hanzehogeschool, 2014

Aanleiding teamdag?
De aanleiding was een verzoek van de teamleider om een studiedag te organiseren voor haar team n.a.v. een reorganisatie en medewerkers tevredenheid onderzoek.

Waarom Karin?
Karin is in staat om met hoge snelheid en in samenwerking met de klant tot een goed doordacht programma te komen waarbij voldoende ruimte was voor de problematiek binnen het team en aandacht voor de beleving van de verschillende deelnemers. Karin is flexibel, ze heeft in ons geval tijd en ruimte vrij gemaakt in haar agenda en heeft ons op een dubbele manier ondersteund: Enerzijds kan ze goed op basis van de hulpvraag, verdieping aanbrengen en een programma op maat maken. Anderzijds leert ze je tegelijkertijd hoe dit zelf zou kunnen aanpakken; train de trainer. Dat levert een dubbele waarde op als je haar hulp inroept. Karin neemt niet over, ze ondersteunt de zelfredzaamheid van leidinggevenden en adviseurs. Verder is ze in de basis een positief ingesteld persoon. Als je haar hulp inroept bij het te lijf gaan van samenwerkingsproblemen zal ze dat doen vanuit een positieve, optimistische mens visie en ook daar helpt ze je mee verder: (samen) werken is leuk.

Hoe is de situatie nu?
We zijn bezig met een reorganisatie en een verander proces. De teamleider geeft aan dat het team zich weer bewust is geworden van elkaars kwaliteiten en dat geeft moed en kracht om deze fase door te komen. Het team wil graag een vervolg op deze dag.

Voldoet het resultaat aan de verwachtingen?
Ja en ruimschoots. Teamleden en teamleider zijn beiden heel tevreden over de manier waarop zij de dag heeft voorbereid en begeleid.

 Els Klont, HRM adviseur Hanzehogeschool, 2014

Aanleiding teamtraject?
Toen Karin bij ons is begonnen kwam ze in een team waar het chaotisch was.
Als leidinggevenden hadden we een aantal ingrijpende beslissingen moeten nemen, die niet allemaal even goed uitpakten. Veel onrust in het team, een onveilig gevoel voor velen.
Wij hebben Karin gevraagd om een teamanalyse te maken en aanbevelingen te doen voor het begeleiden van een teamtraject. Daarnaast heeft ze mij als leidinggevende gecoacht.

Hoe is de situatie nu?
De situatie is nu veel rustiger, er komt weer meer vertrouwen wat de kwaliteit van de samenwerking zeer ten goede komt. We zijn meer te weten gekomen over visie, missie enzovoort en hoe we dit concreet kunnen vertalen in onze werksituatie.Daarnaast hebben we op het gebied van communicatie een training gehad waarbij het accent lag op geven van feedback en de samenwerking.

Waarom Karin?
Karin heeft een prettige manier van omgaan met iedereen. Ze is direct, open en ze kan op een zeer charmante manier verwoorden waardoor medewerkers zich niet aangevallen voelen maar de boodschap zeker over komt. Daarnaast is ze erg bevlogen en die energie geef ze door aan medewerkers.

Voldoet het resultaat aan de verwachtingen?
Zeker. Ook doordat er een goede samenwerking was tussen Karin en mij als leidinggevende. We hebben steeds alles goed voor besproken en geëvalueerd.

Magda Ros leidinggevende zorg ZonnehuisgroepNoord 2014

” Ik heb nog nooit zo snel resultaat gezien van een coach traject en betaal graag de factuur ”  

Opdrachtgever coach traject dhr. J.v.d.S. directeur bedrijfsvoering Alfa College, 2013

Bewustwording en inzicht in jezelf zijn de sleutelwoorden.

Het denkprofiel vond ik een waardevol instrument omdat het mij inzicht gaf in mijn voorkeur wijze van handelen, de consequenties daarvan en de alternatieven die er zijn.  De opbrengst daarvan is dat ik mijn communicatie gerichter kan toepassen op specifieke stakeholders. Karin is ervaren en komt snel tot de kern. Ze heeft veel kennis en kan dit goed overbrengen. Ze is kritisch en goed in het spiegelen. Daarnaast heeft ze een prettige persoonlijkheid wat zorgt voor een vertrouwensrelatie.

Gecoachte, informatiemanager, 2013

Coaching Noord Nederland heeft bij ons een trainingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd waarbij onze visie zorg gemeenschap centraal stond. Tijdens de trainingen en uit de evaluatie bleek dat de medewerkers zeer enthousiast waren over de professionele aanpak en de zorgvuldige vervolgcoaching die hen werd geboden. Dit heeft zeker bijgedragen aan een goede borging van onze visie. Karin is als trainer, directeur en eigenaar toegankelijk, spontaan, creatief, loyaal en bijzonder veelzijdig. Dit vertaalt zij naar de inhoud van haar trainingen en in het contact met medewerkers die zij moeiteloos weet te inspireren!

Opdrachtgever trainingsopdracht Mw.J.M. hoofd P&O ZonnehuisgroepNoord, 2013

Met Karin haal je een gedreven professional in huis, die zich binnen verschillende branches gemakkelijk beweegt. Ze gaat eenvoudig relaties aan met mensen van hoog tot laag in de organisatie, niet in de laatste plaats door haar grote gevoel voor humor.

Opdrachtgever HRM interim opdracht Mw. J.B. hoofd P&O Kraamzorg Het Groene Kruis, 2012

Als beginnend leidinggevende kom je in aanraking met veel nieuwe dilemma’s.
Door de inzet van het denkprofiel kreeg ik een helder inzicht in mijn eigen denkpatronen, en werden mijn ontwikkel punten duidelijk in beeld gebracht. Door haar vakkennis, ruime ervaring en directe aanpak heeft Karin mij in korte tijd veel inzichten gegeven, waardoor ik grote sprongen kan maken in deze nieuwe wereld.

Gecoachte , startend leidinggevende (J.v.d.G, 2013)

Karin kan fantastisch verhalen vertellen. Inspirerend om samen met haar op deze manier groepen te trainen.

Collega trainer (M.S. 2013)

De coaching van Karin: in vertrouwde sfeer, op het juiste moment de juiste vragen en opdrachten in een open gesprek met een goed luisterend oor en niet sturend.

Gecoachte docent (W.R., 2012)