Van zorgen voor naar zorgen dat

Coaching Noord Nederland heeft een succesvol programma ontwikkeld gericht op de actuele veranderingen in de zorg en de rol en houding van de professional en de manager.

Voorafgaand wordt samen met u de training op maat gemaakt. Visie , kernwaarden en specifieke ontwikkelingen in uw organisatie kunnen in het programma worden meegenomen.

In de training ligt de nadruk op ervaren, ontdekken en doen. Gesprekken worden geoefend en gedrag en aannames worden ter discussie gesteld. Door praktisch en resultaatgericht werken, krijgen de deelnemers zicht op de nieuwe werkelijkheid en de eigen rol daarbinnen.

Resultaat:
De deelnemers:

  • kennen de maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed daarvan op hun eigen houding als professional
  • zijn zich bewust van en ervaren de essentie van zorgen voor naar zorgen dat
  • oefenen gesprekken met een ervaren trainingsacteur en krijgen handvatten op het gebied van anders denken, vragen stellen en gesprekstechnieken

Neem contact op voor de mogelijkheden in uw organisatie

Bel 06 250 78 475 of mail naar karin@coachingnoordnederland.nl