Systemisch Interveniëren

Wanneer er spanningen zijn in samenwerking gaat de aandacht vaak naar het vinden van de oorzaak, de gevolgen en de oplossing. Maar soms werkt de gebruikelijke aanpak niet. De oorzaak is niet duidelijk en problemen blijven aanhouden. Een andere kijk kan dan beweging brengen. 

Systemisch interveniëren geeft je de mogelijkheid om vanuit systemisch perspectief je eigen organisatie of team in beeld te brengen. Je krijgt een andere kijk op samenwerkingsproblemen, weerstand en rebels gedrag.

Het boek: ” Systemisch adviseren. de organisatie als levend systeem” gebruik ik als basis bij workshops.

Resultaten van Systemisch werken:

  • Een andere kijk op samenwerkingsproblemen en het brengen van beweging in teams
  • Systemische interventies die samenwerkingsproblemen aanpakken vanuit de kern, het systeem